«Tøtta» holder seg i ro

Her måler Odd Arne Mikkelsen, NVE og Knut Erik Nikolaisen, Jernbaneverket, en av sprekkene i Rombakstøtta. Sprekkdannelsene i fjellet er stabile, men Norges Geologiske Undersøkelser anbefaler at kontrollmålingene fortsetter.  

Siden 1997 er det gjennomført åtte sprekkmålinger på bestemte punkter i fjellmassivet over Ofotbanen. Det har tidligere vært bevegelse i fjellet, men høstens målinger viser at «Tøtta» – for tiden – holder seg i ro.

 

tottatoKnut A Karlsen, banesjef Ofotbanen sammen med Knut Erik Nikolaisen, også han fra Jernbaneverket, og Odd Arne Mikkelsen fra NVE, gjennomførte målingene midt i september. De ble gjort både med målebånd og laser.

LITE BEVEGELSE

 

«Måleserien fra siste års måling viser tilnærmet ingen forandring i avstand mellom målepunktene», skriver Karlsen i oppsummeringen etter ekspedisjonen. Største registrerte avvik er målingen ved kontrollpunktet M-4. Der ble det funnet en reduksjon i sprekkavstanden på 18 millimeter målt med måleband.

 

I alt er det fem kontrollpunkter i fjellet som sjekkes.

– SPREKKEN ER STABIL

«Det var kraftig vind når målingene ble utført noe som skapte utfordringer i forhold til nøyaktighet på måling. For de øvrige målingene ligger avviket under 5 millimeter i forhold til forrige måling i 2012. Basert på dette konkluderes det med at sprekken er stabil og viser ingen tegn til bevegelse/utvidelse.»

 

For punktet M-2 var det en utvikling fra målingen i 1999 og til 2004. I det tidsrommet krympet sprekken med 88 millimeter.

«Dette er over måleunøyaktighet og viser at det lokalt har vært bevegelse her», påpeker Karlsen.

– BØR FORTSETTE MÅLINGENE

På oppdrag fra NVE var NGU i sommer på Rombakstøtta for å kartlegge geologi og vurdere faren for fjellskred. «Rapport herfra foreligger ikke ennå, men NGU bekrefter at dette er et fjellparti hvor kontrollmålinger bør opprettholdes», heter det.

 

Ny måling planlegges utført høst 2017, men skulle steinsprangaktivitet øke vesentlig fra Rombakstøtta vil ny måling bli utført umiddelbart, opplyser  Knut A. Karlsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *