Samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene

Samferdselsforum Nord har i samarbeid med Narvik Havn KF gleden av å invitere til Samferdselspolitisk konferanse om Nordområdene 09. – 10. mars 2016 i Narvik.

Konferansen vil sette fokus på samferdselspolitikk i Nordområdene i forkant av rulleringen av Nasjonal Transportplan.

 

Program:

Onsdag 9. mars

Lunsj og registrering på hotellet
Velkommen ved Ordfører Rune Edvardsen

Regjeringens prioriteringer i Nordområdene medlem av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Helge Orten

APs politikk for Nordområdene 1. nestleder i Stortingets Transport -og kommunikasjonskomite Eirik Sivertsen

NHOs prioriteringer i Nordområdene Direktør for næringspolitikk i NHO TL Erling Sæther

De viktigste prioritetene i Nord Samferdselsforum Nord, daglig leder Stig Kjærvik

Transport av fersk fisk Direktør i Lerøy Aurora Renate Larsen Narvik Havn KF presenterer seg i dag for fremtiden – Arktisk hub

Havnedirektør Rune J Arnøy og Forretningsutvikler Ragnar Krogstad

LKAB og planer for virksomheten i Norge Senior Adviser Samhällskontakter Bo Krogvig

Ofotbanen – status og hva kan dobbeltspor skape? Leder av Region Nord i JBV Thor Brækkan / prosjektleder Ofotbanealliansen Åsunn Lyngedal

Å snu godsstrømmer – Alternativ finansiering av infrastruktur. Infrastrukturkommisjonen i Sverige ved Malcolm Sjødahl Rambøl Sverige

 

Torsdag 10. mars

Etatenes forslag til NTP Styringsgruppas leder og direktør JBV Elisabeth Enger

Optimalisert nasjonalt system for godstransport – Forslag til nasjonal strategi for godstransport Prosjektleder Else – Marie Marskar
Muligheter i Nordområdene gjennom svensk – norsk – samarbeid om infrastruktur Sveriges ambassadør til Norge Axel Wernhoff
Muligheter i Nordområdene gjennom norsk – svensk samarbeid om infrastruktur Norges ambassadør til Sverige Kai Eide

Jernbane eller vei – hva velger samlasterne og hvorfor? Jon Austrheim, Schenker

Muligheter og utfordringer ved frakt av gods på jernbane mellom sør og nord. Direktør Arne Fosen, Cargo Net.

Nordland Fylkeskommunes arbeid med NTP Fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund

Troms fylkeskommunes arbeid med NTP Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *