– Ser fram til å bistå næringslivet

Ikke bare fikk Narvik status som universitetsby fra årsskiftet. Byen har også fått handelshøgskole. – Vi ser fram til å bistå det lokale næringslivet med kompetanse og kunnskap, sier instituttleder og professor Derek J. Clark.

Den kom kanskje litt i fusjonsskyggen, men faktum er at campus Narvik nå også favner Handelshøgskolen ved UiT. Mellom 80 og 90 av studentene ved campus er nå en del av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi – der altså handelshøgskolen inngår. Og Clark er glad for å ha fått også Narvik med på laget:

– Sjelden nærhet

– Utfordringene for fremtidens ledere og økonomer kommer til å være sammensatte, og vil kreve innsikt og kompetanse på flere områder. I Narvik har man hatt en sjelden nærhet mellom ulike fagdisipliner, og handelshøgskolen kommer til å bygge på denne tradisjonen. Ved å kombinere teknologisk innsikt med en sterk økonomi- og ledelsesutdanning, står miljøet i Narvik godt rustet til å kunne hjelpe fremtidens ledere til ta det første steget på karrierestigen.

– Sterk relasjon til næringslivet

Pål Skoland, assisterende instituttleder
Pål Skoland, assisterende instituttleder

Ved campus Narvik tilbyr handelshøgskolen bachelor i økonomi og administrasjon samt videreutdanning i praktisk økonomi og ledelse. Førstelektor Pål Skoland er assisterende instituttleder og stedlig leder i Narvik for handelshøgskolen. Han ønsker å føre videre et godt samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor i regionen.

–  Som HiN hadde vi en sterk relasjon til næringslivet i studiene våre. Det har vært en styrke for studentene våre – og noe vi selvsagt vil bygge videre på også som handelshøgskole, sier han. Tilbakemeldingene har vært mange og gode på næringslivssamarbeidet, som har gitt studentene viktig innsikt og kunnskap om arbeidslivet.

– Ser frem til å bistå

Instituttleder Derek Clark påpeker at Handelshøgskolen ved UiT tidligere har satset på ganske generelle utdanninger innenfor økonomi og ledelse. Det har igjen gitt kandidater med kunnskap og kompetanse til å ta fatt på en rekke problemstillinger i en virksomhet. Clark er også glad for at handelshøgskolen får en rolle opp mot næringslivet i regionen.

– Vi ser frem til å bistå dagens ledere og det lokale næringslivet med kompetanse og kunnskap som kan lette krevende omstillingsprosesser, sier han.

Handelshøgskolen ved UiT har til sammen 116 faglige og 17 administrativt ansatte. Ved campus Narvik er miljøet lite, men også det har hatt sine fordeler, ifølge Skoland.

–  Studentene våre har satt pris på å ha lett tilgang på lærerkreftene, sier han.

– Håper på sterkt engasjement

Kjetil Moe, daglig leder i Narvikregionen Næringsforening, er glad for statusen som handelshøgskole, og ser fram til fortsettelsen:

–  At vi nå har fått handelshøgskole er svært positivt og vil forhåpentlig også bidra til å utvikle et godt samarbeid mellom lokalt næringsliv, økonomistudentene ved campus Narvik og Handelshøgskolen ved UiT. Vi ser frem til å utvikle et godt samarbeid med Handelshøgskolen og vi håper på et sterkt engasjement i nærings- og samfunnsutviklingen i Narvikregionen. Jeg håper dette også vil bidra til å få etablert en sterkere kommersialiseringskultur enn hva vi tradisjonelt har hatt i regionen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *