Ungdata-undersøkelse på videregående skoler i Narvik

På oppdrag fra Nordland fylkeskommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en spørreundersøkelse blant ungdom i videregående skoler i Nordland.

  • Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det helsefremmende arbeidet rettet mot ungdom i Nordland fylke. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, forteller Trude Aalmen, seniorrådgiver ved KoRus Nord.ungdata-slide

Undersøkelsen foregår på skolen i løpet av uke 17: mandag 25. april – fredag 29. april. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om trivsel og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om vanskelige sider ved det å være ung, slik som mobbing, psykisk helse, vold og rusmidler.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *