Nå selges Håndverkerforeninga sine lokaler – gir bort pengene

«Håndverkeren» som eies av Narvik Håndverk og industriforening er nå lagt ut for salg. Foreningen skal legges ned og salgssummen vil bli gitt som gave til Narvikregionen Næringsforening som også skal ivareta oppgavene Håndverk- og industriforeningen til nå har gjort.

Et ekstraordinært årsmøte i Narvik Håndverk og Industriforening vedtok å legge ned foreningen. Det skjer etter en over 100 år lang og ærerik historie.

– Når vi nå legger ned foreningen avslutter vi en prosess som starter på begynnelsen av 1990-tallet da vi var med å etablere det som da het Narvik Næringsforum og som senere skiftet navn til Narvikregionen Næringsforening, forteller Jørn Pettersen som er leder i avviklingsstyret i Narvik Håndverk og Industriforening (NHIF).

Næringsforumet ble etablert av Narvik Håndverk og Industriforening, Narvik Handelsstandsforening og Narvik Reiselivslag. De to sistnevnte la ned sin virksomhet for flere år siden og nå gjør altså håndverk og industriforeningen det samme. – Historien har vist at det vi var med på den gang var fornuftig og har vært en styrke også for våre medlemmer, sier Pettersen.

Narvikregionen Næringsforening har overtatt mange av de oppgavene NHIF tradisjonelt har hatt og de siste årene har det vært vanskelig å rekruttere medlemmer til tillitsverv i NHIF.

– De fleste av våre nærmere 40 medlemmer har også vært medlemmer i næringsforeningen og i styret i næringsforeningen har det alltid vært en representant fra håndverk- og industri. Slik vil det også fortsette, sier Jørn Pettersen.

Bygget som nå er lagt ut for salg har en takst på vel 1,6 millioner kroner.

– Dette er betydelige verdier som vil gi næringsforeningen økonomisk handlefrihet til å forsterke arbeidet med å legge forholdene til rette for næringslivet i Narvik og regionen rundt. Gjennom dette bidrar NHIF til en kraftsamling rundt næringsforeningens arbeid. Dette er en fantastisk gave, sier daglig leder Kjetil Moe i Narvikregionen Næringsforening.

Avviklingsstyret har tidligere gitt 200 000 kroner til Museum Nord – Ofoten Museum. Museet skal oppbevare protokoller, bilder, diverse gjenstander og arkiv.

Narvikregionen Næringsforening har allerede et fagråd for håndverk og industri og som er en viktig ressurs for næringsforeningens arbeid med bransjerelaterte saker. – Vi håper derfor at også våre medlemmer engasjerer seg i de sakene næringsforeningen arbeider med og på de arenaene næringsforeningen skaper, avslutter Jørn Pettersen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *