Statsbesøket vil bidra til å synliggjøre og forsterke det gode og varierte samarbeidet mellom Norge og Polen. Som allierte i Nato har Norge og Polen et godt sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid. Det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Polen er bredt og i stadig vekst. Polen er i dag blant Norges ti viktigste handelspartnere, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Onsdag 25. mai vil presidenten og fru Kornhauser-Duda sammen med kong Harald delta på en seremoni ved gravmonumentet på Håkvik Gravlund ved Narvik til minne om polske falne i Norge under andre verdenskrig.