Trekkingen starter kl. 8 om morgenen, og er etter planen ferdig kl. 18. I denne perioden er det begrenset adgang for båtførere   å passere mellom brutårnene.

For å ivareta sikkerheten til alle i området vil det være vaktbåter på hver side av fjorden, som kan stoppe eventuelle fartøy som kommer inn i området når trekkingen foregår. Ønsker du å passere i det angitte tidspunktet, må dette avtales med personell om bord i en av vaktbåtene. Begrensningen oppheves så fort tautrekkingen er ferdig.
Flytetauet som trekkes over fjorden er et såkalt pilottau. Denne operasjonen gjøres en gang, og tauet skal brukes for å dra den første stålwiren over fjorden. Dette markerer starten på konstruksjonen av catwalken som skal henge mellom brutårnene, og arbeidet med å montere catwalken vil pågå de neste månedene.