Får 6 millioner i støtte til produksjonsetablering

EyeLife har nylig fått innvilget støtte til etablering av produksjon av trådløs appbasert ultralydutstyr i Narvik fra Innovasjon Norge. I alt seks millioner kroner er innvilget i en kombinasjon av tilskudd og lån.

Egen produksjon av patentert teknologi forsterker konkurransesituasjonen for selskapet, skaper kompetansearbeidsplasser og er med på å forankre EyeLife til nord Norge.

Midlene matchet med kapital fra selskapet skal benyttes til å bygge opp en produksjonsenhet i Narvik. Prosjektet vil går over 12 – 18 måneder og bestå av prosjektering, innhenting av tilbud på utstyr, klargjøring av lokaler, installasjon og rekruttering av personell.research_09_08

  • Kontroll på patentbeskyttet teknologi er svært viktig i en konkurransesituasjon og egen produksjon reduserer produksjonskostnaden betydelig, sier Rune Nystad, gründer og daglig leder i EyeLife
  • Med egen produksjon i Narvik står vi også bedre rustet til å forsyne det europeiske markedet” fortsetter Nystad. ”En produksjonsetablering vil i tillegg skape flere kompetansearbeidsplasser her i Narvik, og det ønsker vi å bidra til.
  • Innovasjon Norge har støttet bedriften hele veien siden oppstart, og EyeLife er svært fornøyd med dette viktige bidraget inn mot den avgjørende kommersielle fasen, avslutter Nystad.

Innovasjon Norge har bidratt finansielt gjennom flere faser til utvikling av produktet og prosjektet.

  • Vi har funnet det riktig, sammen med eierne, også å bidra til etablering av produksjon i Narvik. Vi mener EyeLife AS kan tilføre Narvik spennende arbeidsplasser innenfor et nytt teknologiområde og med muligheter for ytterligere ekspansjon innenfor andre bransjer der ultralyd anvendes, sier spesialrådgiver Bjørn Kymre ved Innovasjon Norges kontor i Nordland.

EyeLife skal introdusere neste generasjon portabelt ultralyd-utstyr til det globale, medisinske markedet i 2017, et markedet anslått til å vokse til over 20 milliarder NOK innen 2020. Markedet er i sterk vekst ettersom flere og flere søker å ta i bruk ultralyd i daglig pasientbehandling.

EyeLife er utvikler og produsent av trådløse og portable ultralyd apparater med app basert intuitiv bildefremvisning på “smartenheter” som datamaskin, mobiltelefon og nettbrett.doctor_smile2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *