– Sikkerheten er det aller viktigste for oss og det har vært viktig å løse dette på en trygg og god måte. Entreprenøren har nå gjort omfattende sikringstiltak, slik at de kan ta opp igjen arbeidet med å forberede trekking av delene til bærekablene, sier prosjektleder Einar Karlsen i Statens vegvesen.

Dette betyr at monteringen av kablene sannsynligvis starter opp igjen i løpet av desember.

Alle boltene skal skiftes ut
Sikringstiltakene entreprenøren har satt i gang er bare midlertidige, og det er bestemt at alle boltene skal skiftes ut. Disse er satt i bestilling og byttes så fort det er praktisk mulig.

Gangbrua som arbeidsplattform
Det var i løpet av sommeren at entreprenøren startet monteringen av gangbanen, også kalt en catwalk, mellom brutårnene på Hålogalandsbrua.

Denne gangbanen skal fungere som arbeidsplattform for arbeidene som skal foregå mellom tårnene, og skulle brukes for å strekke delkablene over fjorden – én etter én. Totalt skal det trekkes 80 delkabler over fjorden, 40 til hver hovedkabel.

Forsinket åpning
Etter planen skulle brua åpne for trafikk sent 2017, men dette var i utgangspunktet avhengig av gunstig vær og at alt gikk etter planen. Nå er det stor sannsynlighet for at det ikke blir bruåpning før sommeren 2018.