Ansatt som prosjektleder i Narvikfjellet

Florian Aschwanden (44) er ansatt som ny prosjektleder i Narvikfjellet Eiendom AS. Florian kommer fra stillingen som daglig leder i A. Markussen AS, hvor han har vært med på å bygge opp selskapet til en betydelig aktør i nordnorsk sammenheng, som daglig leder de siste 11 år.

Florian er sveitsisk statsborger og var ferdig utdannet landskapsarkitekt i 1995. Fra tidligere er han også utdannet anleggsgartner.

Før Aschwanden flyttet fra Sveits til Narvik i 2003, hadde han mer enn 10 års erfaring som prosjektleder i ulike sveitsiske landskaps- og anleggsselskaper. Florian er gift i Narvik og har to barn.

  • Vi er svært godt fornøyd med å få Florian på laget i Narvikfjellet. Store utbyggingsoppgaver står foran oss, og vi er sikre på at Florian har de egenskaper som skal til for å sikre en forutsigbar og kontrollert utbygging både for eiere og brukere i Narvikfjellet, sier daglig leder Ragnar Norum i Narvikfjellet Eiendom.

Stillingen som prosjektleder ble utlyst i august og det var 14 gode søkere til stillingen. Etter en grundig prosess falt valget til slutt på Aschwanden.

  • Jeg var klar for å ta nye steg i min karriere, og stillingen som prosjektleder i Narvikfjellet virket spennende på meg fra første øyeblikk. Veien som Narvikfjellet har valgt å følge, er helt forenelig med mine personlige oppfatninger om hvordan et slikt anlegg må utvikles.
  • Jeg er derfor svært interessert i å bidra aktivt til den flotte utvikling som byen og regionen nå er inne i. I stillingen som prosjektleder i Narvikfjellet får jeg muligheten til det, forteller Florian Aschwanden.

Florian vil starte i stillingen i løpet av første kvartal etter at han har ferdigstilt overlevering til ny daglig leder i A. Markussen AS.

Narvikfjellet Eiendom AS skal i årene fremover fortsette utbygging av infrastruktur til nye boligveier, hyttefelt og sentralområdet.

I selve sentralområde er det store planer for leiligheter, sentrale funksjoner for anlegget, ny heis og kanskje et badeland.

  • Utbyggingene fremover vil være omfattende. Der er derfor viktig å ha best mulig kompetanse internt i selskapet på sentrale funksjoner.
  • Vi har frem til nå arbeidet med innleide prosjektledere, men ser at vi fremover vil være best tjent med å bygge og ta vare på denne kompetansen internt for å sikre både kontinuitet og best mulig økonomi i prosjektene, avslutter Norum.

—————————

Fakta:
NARVIKFJELLET EIENDOM AS ble stiftet 2. juli 2014 og eies av Forte Narvik Invest 1 AS (50,1%) og Narvikgården AS (49,9%). Selskapets formål er å utvikle Narvikfjellet til en helårs reiselivsdestinasjon. Dette gjøres parallelt med en eiendoms- og byutvikling.
FORTE NARVIK er en stiftelse etablert av Sparebanken Narvik med det allmennyttige formål å bidra til vekst i Narvikregionen.
NARVIKGÅRDEN er Narvik kommune sitt eiendomsselskap som skal legge til rette for etablering av arbeidsplasser og flere innbyggere og bedrifter til Narvik. Trivsel og vekst er stikkord for virksomheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *