Burger King inn på Amfi

KES fikk kjendisbesøk

- Annonse -

Gabriel Nicolai Johnsen

William 3 år

Trond Lauritzen Fure

Matilde Bogholm

Arvid 1 år