Med hjerte for dugnad

DSC_1239
Bjerkvikmannen Finn-Magne Simonsen har alltid vært brennende engasjert. Idrett i lokalmiljøet har stått hjertet nærmest, men også samfunnet ellers.

Finn-Magne har gjennom alle år hatt mange baller i luften.  Yrkesmessig har han jobbet innen idrett – på Narvik Stadion, som bestyrer av svømmehallen i Bjerkvik og bestyrer av Bjerkvik IF. Han har også vært daglig leder i Mjølner. – Jeg har alltid vært opptatt av idrett, forteller han. – Fotball og ski har nok vært mine favoritter, og jeg har også selv vært aktiv innenfor disse idrettene.  Jeg ble aldri noe stort talent hverken i fotball eller på ski, men har alltid trivdes godt med å jobbe med den administrative biten. 

(Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i Avisa INARVIK)

Dugnadsånd

Også store deler av fritiden har gått med til frivillig innsats i hjembygda. Som leder i Bjerkvik IF i en 10-års periode, leder av byggekomiteer ved bygging av hallen, legging av kunstgress og opprettelse av rulleskiløypen har Finn-Magne vært en viktig drivkraft for idrettsmiljøet i bygda. Og han skryter av dugnads-Bjerkvik.  – Bjerkvikfolk er fantastiske når det kommer til dugnad. Det hadde ikke vært det samme idrettsmiljøet her uten alle timene folk har lagt ned i anleggene våre.  En liten anelse bekymring sniker seg fram når vi kommer inn på hva han tror om fremtiden. – Jeg håper også de yngre generasjonene skjønner hva som skal til for å holde både idrett og andre trivselstiltak i gang i ei bygd som Bjerkvik. Vi har og har hatt mange store idrettsnavn her – og grunnlaget for at flere skal lykkes ligger mye i frivillig innsats for å holde hjulene i gang.

Han trekker frem ett tiltak blant den yngre garde – Bjerkvik Aktiv , som i følge han gjør en flott innsats. – De gjør mye for å lage tilbud for alle i Bjerkvik, også de som ikke er opptatt av idrett. Og det er viktig for samholdet, sier han.

 

Junkerflyet

Ikke bare idrett engasjerer. Å ta vare på historien vår er noe Finn-Magne synes er viktig. – Generasjonen som opplevde 2. Verdenskrig er på tur til å bli borte, og det er viktig at vi sikrer kommende generasjoner muligheter til å skaffe seg kunnskap om hva som skjedde, mener han. 13. April 1940 sank ti junkersfly i Hartvikvannet. Sju av dem er tatt opp, og seks av dem plassert på Gardermoen og i Tyskland. En komite har jobbet i flere år for å ruste opp det sjuende flyet og plassere det på riktig plass i Bjerkvik. – Til å begynne med var det meningen at flyet skulle stå i en egen etasje på Bjerkvik Hotell. Men da det ikke gikk i forhold til påbyggingsplanene deres ble vi nødt til å tenke nytt. Vi vil bygge noe som har en verdi for hele bygda, og planen er et besøkssenter i fjæra. I den forbindelse skal fjæra rustes opp og gjøres mer brukervennlig for alle. Bygget som skal huse flyet, skal kunne brukes på flere forskjellige måter, blant annet med et auditorium – noe som ikke finnes i Bjerkvik i dag.  Vi vil lage en avdeling som handler om rasulykken i Vassdal, og ellers for andre ting som er viktig å ta med. Kulturmessig vil det være flott for bygda, å ha et sted man for eksempel kan arrangere konserter, forteller han.

Finn-Magne vet at noen er kritiske til prosjektet, og presiserer at komiteen som jobber for dette ønsker full åpenhet rundt prosessen. – Det har allerede vært infomøter, som er åpent for alle. Og i slutten av måneden blir det et nytt møte, informerer han. Da håper han alle stiller opp, også de som er kritiske. – Vi vil ta signalene fra møtet videre og avgjøre hvordan vi jobber videre med prosjektet. Får vi mange negative signaler, legger vi det på is, sier han. Men han håper de fleste ser den positive verdien dette vil ha for hele Bjerkvik.

 

Aktiv familie

Naturlig nok går mye tid med når man er av den engasjerte sorten. Finn-Magne vil takke kona Torill for å ha fått muligheten til å engasjere seg og bruke så mye tid. – Hun har hele tiden sett viktigheten i det, og har støttet meg hele veien, forteller han. For de tre barna, Torben, Kenneth og Marianne(var det det hun het?), var nok farens engasjement en positiv faktor i oppveksten. – De var jo med meg overalt, og fikk sine interesser ut ifra det. Fotball, svømming og skolekorps ble de mest sentrale aktivitetene i vår familie. Torill var også en aktiv dugnadsperson innenfor ungenes aktiviteter.

Alle barna er flyttet fra Bjerkvik – to til Oslo og en til Bodø. Alle tre holder fast på sine interesser fra oppveksten, både innenfor idrett og musikk. Også er tre nye kommet til verden, og det fjerde barnebarnet er på vei.

Finn-Magne er gått inn i pensjonisttilværelsen, men ser ikke for seg mye tid til tvinning av tommeltotter av den grunn.  -Dette året jobber jeg i et vikariat, som bestyrer av hallen i Bjerkvik. Videre ser jeg for meg fine fisketurer på fjellet, og bridge hver onsdag, som er ukens høydepunkt. Også vil jeg fortsette å være engasjert – jeg liker det, avslutter den entusiastiske mannen.

(Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i Avisa INARVIK)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *