Spennende fremtid for Narvikfjellet

Narvikfjellet går inn i sin mest spennende fremtid noensinne. Over en halv milliard kroner blir investert i fjellet de neste årene.

– Vi kan fastslå at det nå gjøres en storstilt satsing i Narvikfjellet. Større enn noensinne, forteller Harald Kuraas, daglig leder i Narvikfjellet AS.

Pengebruken har sin bakgrunn i eier ForteNarvik –og Narvikgårdens mål om å gjøre Narvikfjellet til et helårlig reiselivsanlegg med både bolig –og byfornyelse.

-Anlegget skal over tid bli mer familievennlig, der den aktive familien skal kunne finne mindre og større utfordringer sommer som vinter, ja hele året, sier Kuraas.

I løpet av sommeren og høsten i fjor ble det lagt ned enorme mengde med rør i fjellet –  hele 5500 meter. Det gjelder blant annet rør i løypetraseene og ny vanntilførsel inn i anlegget.

– Arbeidet ble påbegynt i august i fjor og foregikk ut november, forteller assisterende prosjektleder Andrey Meschansky.

Mange tomter allerede solgt

– Ved utviklingen i Narvikfjellet så har vi begynt i motsatt ende av det som er vanlig andre steder. Vi er i den unike situasjonen at vi HAR byen før utviklingen i fjellet starter. Vi har infrastrukturen rundt. Men vi er en umoden turistby, aktørene må samarbeide og være klare til å ta imot den økende strømmen av turister, forteller Erik Plener, salgssjef i Narvikfjellet Eiendom.

Erik har, sammen med Preben Bussoli, ansvaret for salg av hus- og hyttetomter i fjellet. I løpet av en periode på flere år skal det selges en rekke hus- og hyttetomter i
fjellet. Og interessen er allerede stor. I skrivende stund har 21 stk signert kontrakten for kjøp av ny hustomt i fjellet. Etter hvert skal det legges ut flere felt. Og også interessen for hyttetomter er god, både fra folk utenbys og fra folk med bosted-adresse Narvik.

– 29 hyttetomter er så langt solgt. Og vi jobber med mange spennende interessenter, forteller Plener.

Salg av tomtene er med på å bygge infrastrukturen og finansiere utviklingen.

Storstilt
STORSTILT: – Hektiske dager, men det som skjer er utrolig morsomt, forteller Harald Kuraas, daglig leder i Narvikfjellet AS. FOTO: Rune Dahl

Hektisk sommer

Utbyggingen er planlagt over tre faser hvor fase 1 allerede er finansiert og under bygging. Her brukes det 65 millioner kroner. I denne summen ligger det infrastruktur til boligfelt, planering av alpin-nedfarter, utbedring av bygg og fasiliteter, nytt snøproduksjonsanlegg inkludert ny vanntilførsel og ny overvannsløsning for den totale utbyggingen
i fjellet.

– Det var en hektisk fjorårs-sesong. Men utrolig morsomt at så mye skjer, medgir Harald Kuraas. – Hele Narvikfjellet-staben har flyttet inn i nye kontorer her på sletta. Her sitter vi samlet alle mann og kvinner, noe som gir bedre arbeidsflyt og god kontakt med gjestene for ytterligere forbedringer av produktet Narvikfjellet!

Gjennom hele sommeren i fjor ble det utført skogrydding i store deler av anlegget, blant annet for å effektivisere snøleggingen – men også for å få bedre løypetraseer til blant annet skogskjøring på ski.

Overvannsledning

5500 METER: Fra august og frem til slutten av oktober skal det legges hele 5,5 kilometer med rør i Narvikfjellet. Blant annet skal det legges rør i løypetraseer, rør til ny vanntilførsel inn i anlegget og ny overvannsledning fra fjellet og til Taraldsvik Kraftverk. Preben Bussoli og Erik Plener viser dimensjonen på rørene. FOTO: Rune Dahl
5500 METER: Fra august og frem til slutten av oktober skal det legges
hele 5,5 kilometer med rør i Narvikfjellet. Blant annet skal det legges rør i
løypetraseer, rør til ny vanntilførsel inn i anlegget og ny overvannsledning
fra fjellet og til Taraldsvik Kraftverk. Preben Bussoli og Erik Plener viser
dimensjonen på rørene. FOTO: Rune Dahl

En av de store jobbene som ble utført i fjellet var gravingen av en grøft til  overvannsledning fra Asbjørnstua til Taraldsvik kraftverk.

For å få lov til bygge flere boliger i Skistua så må overvannsproblematikken i fjellet løses. Narvik kommunes ledningsnett har ikke kapasitet til å ta imot ytterligere vannmengde.

– Dette er et av tiltakene som vi har gjennomført for å få lov av Narvik kommune til å bygge. Vi leder eksisterende bekker i fjellet inn i det nye overvannsledningen. Dermed avlaster vi det kommunale nettet betraktelig, forteller investeringsanalytiker Ragnar Norum i Forte Narvik.

Vannrøret som fører vannet til Taraldsvik Kraftverk er hele 800 mm i diameter og har en lengde på 1200 meter.

Nytt snøproduksjonsanlegg

I samme grøft som til overvannsledningen ble det lagt en helt ny vanntilførsel til Narvikfjellets nye snøproduksjonsanlegg. Denne nye vannledningen har økt det potensielle vanntrykket til 200 liter i sekundet og har et trykk på 40 bar. Tidligere var kapasiteten 18 liter i sekundet. Trykket i den nye vannledningen er så stort at vannet sendes opp Andrebakken på eget fall.

– Vi har kjøpt inn 14 snøkanonvifter og over 20 lanser som spruter ut snøen med bedre effekt og i et helt annet tempo enn tidligere. Anlegget er automatisk og  starter når rett luft-temperatur inntreffer. Teoretisk skal vi kunne legge hele løypetraseen på fire dager, sier driftssjef Markus Ericsson.

I Narvikfjellet kan det være store temperaturforskjeller på samme tid. Og det nye systemet er så nøyaktig at det kun starter opp de viftene der temperaturen er korrekt.

– Vi har fått et mer effektivt snøkanonanlegg og et system som er mye enklere å betjene. Anlegget er basert på ny teknologi, styres fra PC eller mobil, og vil endre hverdagen til driftspersonalet, sier Ericsson.

Det er lagt nye rørgater til faste og mobile snøkanoner både i 1., 2., 3.bakken i tillegg til Familiebakken.

– Det er spennende at vi nå også får snølegging i Tredjebakken og i Utforløypa. Normalt sett er det jevnt over lavere temperaturer rundt tregrensen. Vi kan legge snø tidligere her, og den varer lengre. Vi planlegger også å sette opp snøskjermer ved Tredjebakken, forteller Ericsson.

Vanntilførsel, rørgater og snøkanonanlegg har en prislapp på ca 26 millioner.

Viktig langrenns-satsing

LANGRENN: - Når vi snakker om en familievennlig destinasjon så er langrenn viktig. Derfor legger vi til rette for snøproduksjon i Kobberstadløypa. Her bygges det i første omgang et uttak. Det kan produseres snø som tråkkemaskinen kan hente og fordele ut i løypetraseen, forteller Erik Plener som koordinerer hele langrenns prosjektet. Utgangspunktet for langrennstraseen blir i det nye sentrumsområdet i fjellet. Løypa skal gå i tunnel under Førstebakken og videre inn i Tøttadalen. FOTO: Rune Dahl
LANGRENN: – Når vi snakker om en familievennlig destinasjon så er langrenn viktig. Derfor legger vi til rette for snøproduksjon i Kobberstadløypa. Her bygges det i første omgang et uttak. Det kan produseres snø som tråkkemaskinen kan hente og fordele ut i løypetraseen, forteller Erik Plener som koordinerer hele langrenns prosjektet. Utgangspunktet for langrennstraseen blir i det nye sentrumsområdet i fjellet. Løypa skal gå i tunnel under Førstebakken og videre inn i Tøttadalen. FOTO: Rune Dahl

Tøttadalen er i større grad planlagt å bli Narviks bymark for tur, helse og rekreasjon.

– Når vi snakker om en familievennlig destinasjon så er langrenn viktig. Derfor legger vi til rette for snøproduksjon i Kobberstadløypa. Her bygges det i første omgang et uttak. Det kan produseres snø som tråkkemaskinen kan hente og fordele ut i løypetraseen, forteller Erik Plener som koordinerer hele langrenns prosjektet.

I samarbeid med Narvik skiklubb og Ofoten Friluftsråd – så ser Narvikfjellet på hvordan man kan utvikle Tøttadalen til et helårlig område for langrenn, turvandring
og sykling.

Langrennsløypene skal ha sitt utgangspunkt ved det nye sentrumsområdet i fjellet, gå i tunnel under 1.bakken og videre inn
i Tøttadalen.

– Slalombakken må enkelte steder utvides til en bredde på rundt 4 meter, og den rasfarlige knausen inne ved Pumpvann må fjernes. Dette blir grovt anslått å koste 6 millioner, og noe av dette blir vi å søke tippemidler på, forteller Plener.

– For å lykkes med helheten er dette noe av det viktigste å få til, Narvikfjellet skal legges til rette for alle type skiaktiviteter, fra skilek og langrenn til alpin, supplerer Kuraas.

RESTAURANTEN: Fjellheisrestauranten fikk betydelige skader under vinterens stormer. I løpet av sommeren har bygget blitt betydelig oppgradert. - Det har blitt veldig fint og lokalet har fått et mer moderne uttrykk, forteller markedsansvarlig, Helle Holt. FOTO: Helle Holt
RESTAURANTEN: Fjellheisrestauranten fikk betydelige skader under vinterens stormer. I løpet av sommeren har bygget blitt betydelig oppgradert. – Det har blitt veldig fint og lokalet har fått et mer moderne uttrykk, forteller markedsansvarlig, Helle Holt. FOTO: Helle Holt

Fjellheisrestauranten

Fjellheisrestauranten fikk betydelig vannskader etter de store stormene i fjor vinter.

– I samarbeid med forsikringsselskapet, så er restauranten tilbakestilt på en sånn måte at den fremstår som ny. Bygget er blitt betydelig oppgradert, fått nye gulv og blitt malt. Det har blitt veldig fint og fått et mer moderne uttrykk, forteller markedsansvarlig, Helle Holt.

I 1.etasjen har disken  blitt flyttet inn i veggen. Dermed er kjøkkenet blitt mindre, mens plassen ute i selve restauranten har blitt mye bedre.

NY adkomst til fjellet

Det etableres en ny hovedfartsåre opp mot det nye sentrumsområdet. Veien går inn der Reinroseveien starter i dag og svinger seg opp mot Skistua. Den blir dimensjonert for stor trafikk. 8 meter bred med tilhørende fortau.

Fase 2: med de inntektsbringende investeringene

GOD UTSIKT: Det nye sentrumsområdet i fjellet, hyttetomtene og det nye boligfeltet får en fantastisk beliggenhet.
GOD UTSIKT: Det nye sentrumsområdet i fjellet, hyttetomtene og det nye boligfeltet får en fantastisk beliggenhet.

De investeringene som nå gjøres i fase 1 i Narvikfjellet er en forutsetning for å lykkes i fjellet. Men pengene strømmer først inn etter fase 2, hvor de inntektsbringende investeringene gjøres.

Nytt sentrum i fjellet med feriepark

Et nytt sentrumsområde planlegges i området ved barneheisen i Narvikfjellet.

Her blir det et stort område for parkering, nytt stort heis- og sentrumsbygg, kafé og skishop. Det planlegges også campinghytter til utleie. Den nye, store stolheisen vil ha sitt utgangspunkt her. Tanken er å bygge ut sentrumsområdet steg for steg – etter en gjennomtenkt totalplan for området. Dagens rigg blir flyttet opp og utvides – og gjøres permanent.

– Et nytt sentrumsområde er alfa og omega i prosessen. Det ene vi vil få bukt med er parkeringsproblematikken. Vi får 300 nye parkeringsplasser der oppe. I dag har vi ca 50 plasser. Vi
får seksgangen av det vi har i dag, forteller Erik Plener.

– En tommelfingerregel i skianlegg er at det kommer tre personer per bil. Skal man ha en kapasitet på 2000 mennesker så trenger vi ca 600 parkeringsplasser.

I planene så ligger det også opparbeidelse av en ferie/aktivitetspark i tilknytning til sentrumsområdet.

– En slik park er vesentlig for å få familiefolk til å bli over lengre tid. Vi må ha noe utover ski og sykkel. En slik park kan inneholde en rekke elementer, slik som freesbigolf, skatepark, via ferrata osv. Dette er ennå helt i planleggingsfasen, forteller han.

Inne på sentrumsområdet vil det også bli satt opp en rekke moderne hytter for utleie på døgnbasis.

– Vi vurderer hvilke hytter som skal settes opp. Det skal være tilbud til både par og større grupper – altså to varianter. Moderne hytter med moderne arkitektur og kjøkken. Disse skal leies ut på døgnbasis. Tradisjonelle campinghytter som ikke vil være i noe konkurranse med byens hoteller. Vi skal også tilby parkering for bobiler, forteller Plener.

Et markant bygg inne på sentrumsområdet blir det nye heishuset til den nye stolheisen fra produsenten Dobbelmayer.

Dagens kontorrigg som står nede på sletta, blir antakelig flyttet opp til sentrumsområdet og utvidet i størrelse og utforming. Her blir det cafe, skishop og skiutleie.

Håper på utbyggere

– Vi ser en trend i andre anlegg at det bygges leilighetsbygg for salg. Dette er noe vi håper å få til også her i Narvikfjellet. Alle med gode tanker og visjoner er velkommen til å kontakte oss. Vi har flotte tomter tilgjengelig for formålet, sier Plener.

Narvikfjellet AS, driftsselskapet – har et system som hjelper eier med videreutleie av hytta / leiligheten når den ikke brukes av
eier selv. For mange er det en viktig finansieringsmulighet.

Ny 6-seters stolheis

Høy kapasitet: Stolheisen som skal være i drift fra og med neste sesong vil ha høy kapasitet. En av årsakene er at hver «stol» har plass til seks passasjerer.Foto: Doppelmayr.
Høy kapasitet: Stolheisen som skal være i drift fra og med neste sesong vil ha høy kapasitet. En av årsakene er at hver «stol» har plass til seks passasjerer.Foto: Doppelmayr.

– Slik vi kjører dagens gondolbane, har den i praksis en kapasitet på rundt 250 personer i timen. Den nye stolheisen som vi nå etablerer, vil ta mellom 800 og 1.000. Og kapasiteten kan glatt økes betraktelig, forteller prosjektleder i Narvikfjellet Eiendom, Stein Laksaa.

Det er det østerrikske firmaet Doppelmayr som er valgt som leverandør. Det er det samme selskapet som for 22 år siden fikk oppdraget med å bygge dagens gondolbane. Målet er at den endelige kontrakten med firmaet skal signeres i vår.

Frem til da vil man bli enige med Doppelmayr om de endelige spesifikasjonene for stolheisen, blant annet med hvilken kapasitet man skal starte med. Fra startpunktet ved det nye sentrumsområdet i fjellet vil den nye stolheisen ha et strekk på mellom 1.100 og 1.250 meter opp til et platå ovenfor startpunktet for dagens stolheis. Fem minutter vil heisturen ta.

Investeringen blir på et sted mellom 40 og 45 millioner kroner.

Lekeområde/allidrett i alpinanleggets nedre del

LEKEOMRÅDE: I samarbeid med Narvik Skiklubb og Norges Skiforbund vurderes mulighetene for å få på plass et flebruks skianlegg med hoppbakke i ”trekanten” mellom Familiebakken og 1.bakken. Illustrasjonstegning.
LEKEOMRÅDE: I samarbeid med Narvik Skiklubb og Norges Skiforbund vurderes mulighetene for å få på plass et flebruks skianlegg med hoppbakke i ”trekanten” mellom Familiebakken og 1.bakken. Illustrasjonstegning.

(Trekanten mellom familien og 1.bakken)

  • Hoppbakke
  • Skipark med rails etc
  • Sykkelløyper for familer

Narvik Skiklubb, Narvikfjellet AS og Norges Skiforbund vurderer mulighetene for å få på plass et flerbruks skianlegg med blant annet hoppbakke i Fagernesfjellet. Idéen om et flerfunksjonelt skianlegg i Fagernesfjellet har sitt utspring fra Narvik Skiklubb, som etter flere år med minimal hoppaktivitet ønsker å få luft under skiene igjen.

– Når man først skal bruke ressurser på en hoppbakke med heis, er det fornuftig å lage et flerbruksanlegg slik at man får samlet flere aktiviterer, sier Marit Gjerland, anleggsrådgiver i Norges Skiforbund.

– Konseptet med å kombinere klassisk skihopp i samme område som andre moderne skiaktiviteter som twintip er veldig spennende og kan bli helt unikt i Norge. Det er kun i Oslo man har noe som ligner, men Narvik med sine praktfulle omgivelser er spesielt.

– At man nå kan få samlet alle øvelsene til forbundet på et sted er fantastisk. Det vil gagne skimiljøet at de ulike aktivetene deler samme område.

I tillegg til skihopp så vil trekantområdet mellom Familiebakken og 1.bakken også passe til sykkelløyper sommerstid og skipark vinterstid.

Lys i tredjebakken

Snøkanonene kom i Fase 1. I fase 2 kommer lyset. Det åpner mulighetene for skikjøringen i Tredjebakken også i mørketiden og Narvikfjellet blir en enda bedre skidestinasjon. Stolheisen blir å gå også under mørketiden.

Fase 3: Visjonen – ny Byheis

BYHEISEN: Fase 3 i utbyggingen er byheisen fra Narvik sentrum og opp til Øvre Fjellheisstasjon.
BYHEISEN: Fase 3 i utbyggingen er byheisen fra Narvik sentrum og opp til Øvre Fjellheisstasjon.

Trinn tre beskriver ene og alene ett prosjekt – byheis fra midt i sentrum av Narvik og opp omtrent til der Øvre Fjellheisstasjon er i dag. Da planen om denne ble presentert for et knapt år siden ble det tydelig presisert at dette er noe som kun eksisterer på tegnebrettet.

Og ifølge styreleder Roger Bergersen, er det der planene fortsatt ligger.

– Dette blir krevende, men vi er styrket i troen på at dette både er realistisk, og at dette vil være et viktig element i Forte Narviks plan om å utvikle regionen som reiselivsdestinasjon.

– Det er åpenbart at en byheis vil være en attraksjon i seg selv og gjøre at denne typen infrastruktur i anlegget vil være komplett. Sammen med stolheisen som er tydelig rettet inn mot aktiviteter, vil byheisen gjøre at vi har et tilbud til alle typer turister, tilreisende og fastboende, sier Bergersen.

En kommentar til «Spennende fremtid for Narvikfjellet»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *