Vil koste å fikse glattceller i Midtre Hålogaland

Kostnadene ved en oppgradering av glattcellene i Midtre Hålogaland politidistrikt vil trolig være så store at de må tas over flere år.

Politidirektoratet har i høst kartlagt tekniske installasjoner i glattcellene i samtlige av landets politidistrikt, blant annet for å vurdere mulige tiltak for å heve kvaliteten på cellene.
For Midtre Hålogaland politidistrikts del er det klart at tiltakene som foreslås for en oppgradering av distriktets glattceller vil koste – og det mye.

KLOKKER BLE REVET NED

Politidistriktet har arrester på fem steder.
Ved Narvik politistasjon er det fem arrester. To av disse har vinduer. Klokker er det verre med.
«Ingen klokker er for tiden montert. Oppmonterte klokker ble revet ned og ødelagt», heter det i oversikten som ble sendt direktoratet for en tid tilbake.
Den lokale politistasjonen har besøksrom. Men det er ikke spesielt tilrettelagt for lufting i lokalene.

KUN FIRE ER OPPGRADERT

Arrester finnes ellers i Vest-Lofoten, ved Svolvær politistasjon, Sortland lensmannskontor og Harstad politistasjon. Fasilitetene varierer imidlertid kraftig.
I alt er det 27 arrester fordelt på de fem stedene. Kun fire har de fasilitetene som direktoratet etterspør – minus TV og klokke.
Ifølge administrasjonssjef Jan Kåre Ludvigsen i Midtre Hålogaland politidistrikt vil det også kreve omfattende ombygginger for å få på plass de fasilitetene som etterspørres.

OVER FLERE ÅR

«De økonomiske kostnader med ombygging av arrester, besøksrom, etablering av lufteordning med tilgang til frisk luft og samvær med andre innsatte har ikke vært mulig å fremskaffe innen svarfrist. Eventuelle kostnader for å foreta en slik oppgradering må trolig tas over flere budsjettår», skriver administrasjonssjef Jan Kåre Ludvigsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *