– Nå starter vi monteringen av ståldelene på brua, og det vil etter hvert jobbes over hele fjorden. Det er derfor viktig at småbåtførerne tar hensyn til dette og ikke oppholder seg under det vi har definert som faresoner, sier prosjektleder Einar Karlsen.

I løpet av sommeren skal det strekkes opp en gangbane mellom brutårnene, og denne skal fungere som arbeidsplattform for arbeidene som skal foregå mellom tårnene. Selv om det legges stor vekt på sikkerheten, er det en viss risiko for at deler og verktøy kan ramle ned.

Fra stor høyde kan dette være farlig for båter som befinner seg rett under brua, og det er derfor definert ulike faresoner rundt brua.

– I samsvar med kartet er det tillatt å passere under brua, og vi ber alle båtførere om å ta nødvendige hensyn og ikke oppholde seg unødig under brua, forklarer Karlsen.

Dette varselet vil være aktuelt helt frem til brua står ferdigstilt.