Jernbaneverket har nå fullt eierskap til Ofotbanen

Områder ved Bjørnfjell stasjon er blant dem som Jernbaneverket nå har overtatt eierskapet til. Dette sikrer en bedre og mer forutsigbar drift og utbygging av Ofotbanen.

Jernbaneverket har nylig sikret seg eierskap til alt jernbaneareal på Ofotbanen. Det er inngått avtale med Statskog SF om kjøp av ca. 590 000 kvm jernbaneareal på strekningen fra Katterat til Riksgrensen.

Avtalen omfatter Nordalstraseen, arealer på stasjonene Katterat, Søsterbekk og noen tilleggsarealer på Bjørnfjell. I tillegg har Jernbaneverket påtatt seg oppryddingsarbeider i området, skriver Jernbaneverket.

Arealene overtas i dag, 1. september 2016. Oppmålingen skal være ferdig i løpet av høsten. Prislapp; 1 MNOK (oppmåling mv. ikke medregnet).

Jernbanearealet fra Katterat til Riksgrensen har ikke vært skilt ut som egen jernbaneeiendom. Da Statskog SF ble opprettet i 1993, ble hjemmelen til de to grunneiendommene som strekningen krysser, overført fra Landbruksdepartementet til Statskog SF.

Foto: Rune Dahl
Katterat stasjon. Foto: Rune Dahl

Etter noe tid med forhandlinger ble Jernbaneverket enig med Statskog SF om vilkår for et kjøp. Å sikre eierskapet for Ofotbanen er i tråd med Jernbaneverkets vedtatte Eierskapsprinsipper- og strategi.

Ved å eie grunnen har Jernbaneverket full råderett over denne innenfor de lover og regler som gjelder, og uten å måtte foreta avklaringer med Statskog. Samtidig sikrer dette at Jernbaneverket som grunneier får nabovarsler når det er byggeaktivitet på nabogrunn, skriver Jernbaneverket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *