Espen og Siv-Elin er nominert til Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid

Espen Haldorsen og Siv-Elin Reitan fra CAFÉ EXIT i Narvik er nominert til den høythengende prisen for godt rusfaglig arbeid. Prisen deles ut under festmiddagen på den Nasjonale Rusfagkonferansen førstkommende onsdag i Oslo.

Her er juryens begrunnelse:

Esben Haldorsen og Siv-Elin Reitan 

Esben Haldorsen fra MARBORG og Siv-Elin Reitan fra RIO har gjort en solid innsats med å etablere brukerstyrte tilbud og tiltak i Narvik. I oktober 2012 åpnet de CAFÉ EXIT i Narvik og hadde allerede fra januar 2013 brukerstyrte aktivitetstilbud hver uke etter ønske fra brukerne. Formålet med Café Exit er å videreføre og utvide en fast, rusfri møteplass hvor tidligere rusavhengige og andre samles til sosialt samvær, uformelle samtaler, og for å utveksle erfaringer i forhold til å jobbe mot varig rusfrihet. Tilbudet er et utgangspunkt for å skape og opprettholde rusfrie nettverk der man kan delta på felles aktiviteter. Esben Haldorsen og Siv-Elin Reitan motiverer mange og er et forbilde for de som bruker Café Exit, for de pårørende og for hjelpeapparatet. Tilbudene er stadig blitt utvidet og caféen arrangerer aktiviteter hver tirsdag og lørdag pluss at de holder åpent fredager og søndager, alle helligdager, ferier og alle offentlige fridager. Minst 60-70 personer med rus-/psykisk helseplager er innom pr uke.

Espen Haldorsen. Foto: Rune Dahl
Espen Haldorsen. Foto: Rune Dahl

Styret i Fagrådet har foretatt en nominasjon ut fra innkomne forslag. Prisvinneren blir først offentliggjort under festmiddagen på Nasjonal Rusfagkonferanse. I tillegg til hyllest fra et samlet rusfelt under middagen, heder og ære, er prisen et flott kunstverk.

De andre nominerte er:

Skaperverket –  Frelsesarmeen Tønsberg er gjennom Fretex Second Hand og Skaperverket en tilrettelegger for mennesker som på ulikt vis har falt ut av arbeid og utdanning. De tar brukermedvirkning et steg opp og etablerer en serie mikro-bedrifter der gründerne er deltagerne. Deltagerne skal selv være med på å forme sin hverdag og få muligheten til å skape sine egne arbeidsplasser, i tett samspill mellom Skaperverkets og deres egne evner og ressurser, vågemot og tiltakslyst. Skaperverket produserer varer til Fretex, driver transporttjeneste, kafédrift, trykk av profiltøy, sykkelverksted og -utleie og hagestell. En del av jobben er å serve Frelsesarmeen internt, blant annet med snekkertjeneste og faste transportoppdrag. Andre oppdrag rettes mot eksterne kunder. Skaperverket rommer dermed en rekke mindre verk – Transportverket, Sykkelverket, Profilverket – de små bedriftene som vokser og avtar etter tilbud og etterspørsel, både hos kunder og deltagere.

Susanne Jørgensen – er sosionom, familieterapeut med videreutdanning i psykiatri. Hun har arbeidet med rusavhengige i Bærum kommune i en årrekke. Mange av menneskene hun har møtt har fått nye liv. Susanne Jørgensen har jobbet direkte med brukere i alle disse årene, og med et engasjement, faglig forståelse og hjertevarme som har kommet utallige rusavhengige til gode. Susanne er en sterk representant for alle dem som faktisk gjør jobben – som holder ut dag etter dag og år etter år i direkte kontakt med brukere, og som følger dem i deres opp- og nedturer.

Ronny Bjørnestad – har som brukerrepresentant i mange år arbeidet systematisk for å bedre forholdene for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og andre rusavhengige. Han har fra 2014 vært daglig leder av brukerorganisasjonen proLAR – nasjonalt forbund for folk i LAR. Ronny har undervist og jobbet mye med hepatitt C og satt i arbeidsgruppen for den nasjonale hepatittstrategien. Han hadde også hovedansvaret for den store nasjonale brukerundersøkelsen som proLAR gjennomførte i 2014 med over 1000 respondenter. Han har deltatt aktivt for å få til et bedre samarbeid mellom de forskjellige brukerorganisasjonene både i samarbeidsforumet RiktigRetning og i Helsedirektoratets brukerråd. Han har vært aktivt med i internasjonalt samarbeid mellom brukerorganisasjoner og har sittet i styret i EuroNPUD som har 13 medlemsland. I tillegg har Ronny vært med på å arrangere proLARs sommerleirer og vintercamper i flere år. Ronny er i tillegg en aktiv samfunnsdebattant med avisinnlegg som fokuserer på brukernes situasjon, deltar på demonstrasjoner og møter med politikere.

Ida Kristine Olsen – har som brukerrepresentant i mange år arbeidet systematisk for å bedre forholdene for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og andre rusavhengige. Ida deltok i Helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeidet «Nasjonal faglig retningslinje for kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av barn og familier til barna når skolealder». Hun var med på en omfattende implementeringsturné med egne foredrag da retningslinjen ble ferdigstilt i 2011. Ida var med på å starte proLAR i 2007 og har sittet i styret i mange år. Ida tok initiativ til det brukerstyrte prosjektet SMIL – Sammen Midt i Livet – et prosjekt for kvinner i LAR som har barn under 2 år. Det 5. kullet i SMIL i regi av proLAR ble startet våren 2016. Hvert kull består av ca. 10 kvinner med barn og omfatter 5 samlinger av 5 dager og en helgesamling i løpet av et år. Ida sin viktigste motivasjon for å starte, videreføre og videreutvikle SMIL er hennes egne to barn som ble født mens hun var i LAR. Hun var en viktig bidragsyter til Barns Beste film «Jeg er også mamma» – en film om å få barn mens man er i LAR. I tillegg har Ida vært med på å arrangere proLARs sommerleirer og vintercamper i flere år. Ida er også en aktiv samfunnsdebattant.

Tidligere prisvinnere er; Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øien, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve, Sverre Nesvåg, Lise Aasmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger, Inger Lise Bjerknes, Arild Knutsen, Egil Nordlie og Gabrielle Welle Strand.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *